Cennik

Ceny usług biura ustalane są indywidualnie z Klientem i uzależnione są od:

  • formy prawnej prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej
  • rodzaju ewidencji księgowej (księga przychodów i rozchodów, ryczałt, pełna księgowość)
  • miesięcznej ilości dokumentów podlegających zaewidencjonowaniu
  • ilości zatrudnionych osób na podstawie umowy pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło
  • rodzaju działalności (handlowa, usługowa, produkcyjna)

Wynagrodzenie za nasze usługi może być ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa oraz kadrowo-płacowa wraz z wszelkimi zestawieniami lub informacjami według wcześniej uzgodnionych wzorów.